Onze Tien Punten

Bij de lancering van de G500 hebben wij tien punten geïntroduceerd. Bij het merendeel van de punten is nu een verdere uitwerking gemaakt – klik op de koppen voor meer informatie!

1. G500 over Pensioenen

De pensioenen voor de aankomende generaties lopen gevaar. Door de demografische ontwikkelingen wordt de AOW-uitkering onbetaalbaar, terwijl tegelijkertijd door eenzijdige solidariteit en kortetermijnbeleid de pensioenfondsen uitgeput raken. G500 staat daarom voor een verhoging van de AOW-leeftijd om de uitkering betaalbaar te houden, het afschaffen van de doorsneepremie om de eenzijdige solidariteit een halt toe te roepen en het vasthouden aan een stabiele en conservatieve rente om toekomstig vermogen veilig te stellen. Ook vindt G500 dat overstappen tussen pensioenfondsen makkelijker moet worden en wil het individuele pensioenrekeningen introduceren, zodat werkenden meer controle hebben over hun eigen, toekomstige geld.

2. G500 over de zorg

Zorg ervoor dat iedereen een zorgspaarpot opbouwt naast de premies, en laat ouderen nu naar vermogen bijdragen 50 tot 75 procent van alle zorgkosten worden gemaakt in de laatste vijf levensjaren. Dat is natuurlijk niet erg; iedereen verdient goede zorg, zéker ouderen! Maar de kosten zullen de komende twintig jaar ruim verdubbelendoor de vergrijzing. Er is ook steeds meer mogelijk, maar aan die innovatie hangt een prijskaartje. Onze generatie, die kleiner is dan de aanstaande generatie ouderen, kan die kosten simpelweg niet opbrengen. Introduceer daarom vermogensafhankelijke zorg voor de laatste levensjaren, zodat opgebouwd kapitaal, bijvoorbeeld op de huizenmarkt, kan worden ingezet om zorg betaalbaar en solidair te houden. Wie het zich kán permitteren, zou minder of niet moeten putten uit de staatskas.

3. G500 over Onderwijs

Er moet flink geïnvesteerd worden in het onderwijs. In het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs moet de kwaliteit van de leraren omhoog. Perverse prestatieprikkels veroorzaakt door een gebrek aan investeringen verzieken de kwaliteit van het hoger onderwijs.

4. G500 over Duurzaamheid

We tasten in toenemende mate het herstellend vermogen van onze aarde aan door op alle fronten boven onze stand te leven. Met ons huidig energiegebruik putten we de natuurlijke hulpbronnen uit en de hierdoor veroorzaakte opwarming van de aarde dreigt de natuurlijke ecosystemen op een onherstelbare manier te beschadigen. Duurzaamheid is bij uitstek een toekomstgericht thema, omdat het draait om de welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

5. G500 over ZZP’ers en sociale zekerheid

Steeds meer mensen werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er). Meestal vrijwillig, maar door de crisis ook steeds vaker noodgedwongen. Het werken als ZZP’er biedt niet alleen hen, maar ook de samenleving als geheel, belangrijke voordelen. Momenteel hebben ZZP’ers echter onvoldoende mogelijkheden om zich te beschermen tegen sociale risico’s als arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat ZZP’ers toegang hebben tot betaalbare sociale zekerheid.

6. G500 over Arbeidscontracten

Vast is te vast, en flex is te flex. Dat vat de visie van G500 op de arbeidsmarkt samen. Werkgevers en werknemers hebben baat bij meer flexibiliteit, zodat meer mensen aan het werk kunnen. Aan de andere kant hebben werknemers behoefte aan zekerheid en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dat kan door langdurige tijdelijke arbeidscontracten van maximaal 5 jaar in te voeren.

7. G500 over Wonen

De woningmarkt zit op slot. Starters zitten het meest in de knel. Introduceer een tijdelijke starterspremie voor de aankoop van een huis. Huurwoningen zijn schaars en daardoor te duur. Versoepel het starre huurrecht zodat een huurcontract voor vijf jaar aangegaan kan worden. G500 wil de hypotheekrenteaftrek beperken tot het percentage van de eerste belastingschijf: 33%. Geen tweedeling: ook huidige huiseigenaren gaan aflossen.

8. G500 over Investeren in de toekomst

Uitgangspunt: Stop de aardgasbaten in een Nationaal Investeringsfonds De aardgasbaten zijn te lang verjubeld en gebruikt om de rekeningen van de staat te kunnen betalen en subsidies uit te delen. Dit kabinet wil met de aardgasbaten de staatsschuld dempen. Dat rendement is echter te laag en lokt het maken van nieuwe schulden uit zodra dat politiek als gewenst wordt gezien. Stop de eindige opbrengsten in een nationaal investeringsfonds en gebruik dat om strategische deelnemingen in veelbelovende Nederlandse bedrijven te financieren, zoals men dat in Noorwegen met de olie-opbrengsten doet. Ook in geval van nood kan het Nationaal Investeringsfonds worden aangewend.

9. G500 over de Staatsschuld

Uitgangspunt: We moeten de staatsschuld zo min mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Leningen door de staat moeten daarom binnen tien jaar afbetaald worden De Europese schuldencrisis heeft helder blootgelegd dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag oplopen en de staatsschuld als percentage van het BBP niet boven de 60% mag uitkomen. Maar de afgelopen vier jaar is de staatsschuld bijna verdubbeld! Zicht op afbetaling is er nauwelijks. Laten we met elkaar een principe-afspraak maken dat schulden die door de staat (lees: door ons als bevolking!) worden aangegaan binnen 10 jaar afbetaald dienen te worden. Zo worden schulden afbetaald voordat ze de volgende generatie kunnen bereiken.

10. G500 over de Grondwet

Uitgangspunt: Spreiding van welvaart moet ook tussen generaties worden verankerd in de Grondwet We pleiten daarom voor een aanpassing van Artikel 20 van de Grondwet: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart binnen en tussen generaties zijn voorwerp van zorg der overheid’. De spreiding van welvaart is in Nederland een sociaal grondrecht. Het brengt een inspanningsverplichting voor de overheid met zich mee. De overheid moet die inspanningsverplichting ook aangaan voor de verdeling van welvaart over generaties. Bestaande wetgeving moet worden aangepast conform zo’n grondwetswijziging.

 • Pingback: G500.nl

 • Pingback: G500 wil middenpartijen van binnenuit hervormen. Waarom? « George Knight

 • Pingback: D66blog - Like a G500: suggestie voor een partijlied « Robbert Coenmans

 • Pingback: G500 vóór de toekomst « Ik hou van…

 • Pingback: Dutch Twitter generation plans Occupy action on political elite | Government In The Lab

 • Pingback: Claire Vaessen » Infiltranten

 • Pingback: G 500 – Young men Change the World « Debat in de Digitale Hofstad

 • Pingback: Kritiek! | G500.nl

 • Pingback: De Wereld Draait Door… en wij gaan doorrr! | G500.nl

 • Pingback: G500: een fris initiatief voor de Y-generatie? | Ygenwijs

 • Pingback: 500 maal dank! | G500.nl

 • Pingback: Young People Taking Over Political Parties « Casper ter Kuile

 • Pingback: 12 vragen over de Stichting Brein tegen de Piratenpartij en het vrije Internet | Kletskous

 • Pingback: 12 vragen over de Stichting Brein tegen de Piratenpartij en het vrije Internet | Sp00kje Nieuws

 • Pingback: G500: Een verwijsbrief naar de makelaar (Verscheen eerder op LiberaleMedia) | Dimitri van Tienhoven

 • Pingback: reydkxcoy

 • Pingback: G500 is de PVV voor hoog opgeleide jongeren |DeJaap

 • Jurgen

  Toch even enkele aantekeningen:

  - Wat betreft de zorg:
  Zou het beter zijn dat de premies in het maandloon van de werknemer zouden verwerkt worden.Daarnaast zou een soort van hospitalisatieverzekering kunnen worden uitgeschreven door de verschillende zorgverzekeraars.Het komt er eigenlijk op neer, dat de werknemer via zijn loon al betaald voor zijn (basis) zorg. Daarnaast zouden ziekenhuiskosten en andere extra kosten (tandarts) kunnen gedekt worden door een hospitalisatieverzekering.Nu hebben we alleen maar een kader, waarin enkele zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben en we weten allemaal wat die bedrijven moeten doen: winst draaien… En de burger zal wel betalen…Privatisering was iets van de jaren 80 (Washington Consensus), maar het wordt tijd dat we dat nu eens voor altijd achter ons laten…
  -Wat betreft ons pensioen:
  Afschaffen van de pensioenfondsen is een must. Ongeoorloofd dat zulke fondsen met het zuurverdiende geld van menig burger, grote risico’s nemen met beleggingen etc…. Laat de mensen zelf hun pensioen opbouwen of laat de overheid zelf zich over ons pensioen ontfermen.
  Wat betreft de staatsschuld:
  Het is een farce majeur, om er van uit te gaan dat de staatsschuld niet boven de 60% mag uitkomen. In mindere economische tijden is het haast niet haalbaar om die 60% vast te houden. Gevolg van die 60% zou dan zijn, dat we nog meer moeten gaan bezuinigen, wat nefast is voor onze economie. Zodoende krijg je het bekende sneeuwbaleffect: meer bezuinigen, schaadt de economie. Een slechte economie zorgt dan weer voor minder inkomsten, waardoor men nog meer zou moeten gaan bezuinigen, etc……Beter zou zijn, om een marge in te bouwen, wat betreft de staatsschuld. Bv. een marge die tussen 60% en 90%. Zodoende kan de schuld in mindere economische tijden (minder inkomsten), wel wat oplopen, maar zou tenminste de economie wel kunnen blijven draaien en zouden er geen zware bezuinigingen moeten doorgevoerd worden.

  • http://twitter.com/herbertkuiling Herbert Kuiling

   Jurgen. Naast de nominale premie wordt er 7,1% van het SV-loon ingehouden.
   Wat betreft pensioenfondsen, zij sparen voor de werknemers. En als je zegt afschaffen en zelf doen, dan lopen veel mensen grote risicos’. En er is nog een risico, op het gegeven moment is het pensioen op en jij leeft nog, wat dan?
   60% is trouwens een eis gesteld in het Stabiliteitspact.

 • Eus

  En nu nog een ferm standpunt over Europa

  • Stefan

   Daar ben ik het mee eens. De EU is inderdaad een aandachtspunt om tijd in te steken, Fratsen als het ESM zijn toch verdragen om verdere vragen over te stellen en te bespreken. De EU top dreigt te hard van stapel te lopen met maatregelen die soms zelfs als fascistisch beschouwd kunnen worden (verbieden van het vissen in Nederland) en te veel macht in de wacht slepen. Ook Europa kan een dergelijke G500 hervorming nodig gebruiken.

 • Arnold Smit

  @fcc1dc72eeddd6da60c035706ac6f312:disqus
  Ik moet zeggen dat ik op de volgende standpunten totaal met je oneens ben, pensioen & staatsschuld
  Pensioen:
  Ik ben tegenstander omdit door de staat te laten regelen ik ben voor keuze vrijheid.
  Ze zouden meerdere pensioen producten moeten aanbieden:
  - Gegarandeerd rendement, via o.a. hypotheek verstrekking
  - Rendement kan redelijk worden gerandeert, word gewerkt met o.a. obligaties en lange termijn investeringen
  - geen garantie op het rendement, door o.a. beleggingen.
  Ik vind dat een ieder de keus moet hebben om zijn bij een pensioen verstrekket onder te brengen.
  Wel onder de volgende voorwaarden.
  Een percentage moet hoedan ook op gerandeert rendement worden ingezet, zodat als het rendement niet word gehaald dat mensne iets hebben om op terug te vallen zodat ze niet onder de armoede grens komen.
  Andere voorwaarde de pensioen verstrekkers, moet de in het verleden gehaalde rendementen vermelden bij hun producten.
  Staatsschuld:
  Tijdens een crisis gewoon de richtlijn aanhouden om zo min mogelijk staatsschuld te genereren.
  Als je namelijk doorgaat met schulden maken als staat creer je een nasleep, van de crisis.
  Het verleden leert dat indien men de staatschulden niet verder laat oplopen, je economie daarna beter hersteld.
  Tevens klinkt het voor jou raar maar is het goed in een crisis eens kritisch naar je uitgaven te kijken, er zijn zat overheidsuitgaven die amper rendement opleveren, eens crisis is het ultieme moment om daarna eens naar te kijken en goed te saneren..
  Op de lange termijn kan indien met goed omgaat met de crisis er op langere termijn zeker sterker uitkomen, het is alleen wel een zure appel waar we met zijn allen door heen moeten bijten.

  • Jurgen

   @Arnold,

   Dat de keuzevrijheid omtrent pensioenfondsen op dit moment nihil is, daar ga ik inderdaad ook niet mee akkoord.
   Maar we moeten af van dat altijd maar uitbesteden van producten en diensten, vooral als het om onze centen gaat.
   Kijk naar de zorg. Daar hebben we wel keuzevrijheid, maar die betalen we duur en het wordt de komende jaren alleen nog duurder…
   Pensioenfondsen, zorgverzekeraars, het zijn allemaal bedrijven. En bedrijven moeten winst draaien,…

   Wat betreft de staatsschuld,

   Ik zeg niet dat we gewoon moeten doorgaan met schulden maken. Ik geef aan, dat wanneer de economische toestand minder is, dat men de schulden ietwat mag laten oplopen en zodoende de economie niet gaat kapotbezuinigen. Dat we bij herstel opnieuw aan de schuld moeten werken, dat staat natuurlijk buiten kijf.
   Het klinkt mij trouwens helemaal niet raar in de oren, dat men tijdens een periode van crisis, even de vinger op de knip moet houden. Maar is het, zoals nu het geval is, de bedoeling om iets dat 10-tallen jaren geduurd heeft ( oplopen van de staatsschuld), dit in 1-3 jaar op te lossen? Dat kan nooit goed zijn voor een economie.
   Het verleden heeft mij 1 ding geleerd, dat de Nederlandse overheid erg kortzichtig te werk gaat. Vooral omtrent de staatsschuld en huizenmarkt. Maar ja, de volgende regering lost het wel op. We mogen toch zeker geen kiezers verliezen…..

 • David

  Ik proef hier toch wel erg rechtse gedachtes. Is het bestaan van de JOVD niet voldoende? Jullie partij of beweging is volgens mij bedoeld voor de geslaagde gestuurde jonge ideale schoonzoon/ zus die het gaat maken in de maatschappij. Het ik ik ik principe. Jammer. Er zijn namelijk ook mensen die geen zzp-er worden, niet gaan studeren, niet kunnen sparen omdat ze net/ of net niet rond kunnen komen. En een huurcontract voor 5 jaar klinkt als: even wachten tot de huizen crisis weer voorbij is dan, daarna kopen we wat we willen.

 • Marc

  In het tien punten plan zie ik niets over het belasting stelsel terug. ib is veel te hoog. Simpelweg omdat we ook overal nog eens een hidden tax bij betalen (energie belasting, c02 belasting, bpm, accijzen, et cetera) als we Nederland vooruit willen krijgen moet er afgestapt worden van het linkse fenomeen inkomens te spreiden door werkende te belasten en niet werkende lala geld te geven. Het linkse experiment heeft duidelijk gefaald, er aan blijven vast houden vertraagd enkel het tot een werkelijk oplossing te komen.

  Invoeren van een flat tax van bv (max) 20% voor ie-de-reen op alle soorten inkomsten is een stuk eenvoudiger. Kan de belastingdienst ook verder inkrimpen.

  Afschaffen vermogens belasting lees ik ook niets terug. Erfbelasting afschaffen idem dito. Nederland lijkt zo toch te blijven tot een kaalpluk land. En dat terwijl HMS Beatrix in een nieuwjaars toespraak het er over heeft dat we meer om elkaar moeten geven, geniet zij en haar familie juist van excepties op dit soort belastingen waardoor haar familie hun welvaart wel weet te behouden en door te geven aan volgende generaties.

  Het sociale stelsel dat we hier hebben werkt simpelweg niet omdat de veelbelovende mensen die kunnen gewoon weg gaan. Gelukzoekers zullen altijd blijven komen (vandaar dat mijn inburgerings leerling wel uitkering wist te schrijven en zeggen maar voor de rest NT2 bleh vondt.). Met als resultaat torenhoge belastingen waardoor ik gemiddeld iets van 70% van mijn inkomen aan de staat terug geef (IB+BTW+Inflatie+verbruiksbelastingen+Gemeentelijke heffingen+utiliteitskosten+vul zelf maar aan)

  Bijvoorbeeld zou de in 1934 tijdelijk ingevoerde btw gewoon afgeschaft moeten worden. Destijds was het ook crisis en al die 80 jaar heeft het niet geholpen de staatsschuld te beperken… Nu hoor ik enkel dat het tarief gelijk getrokken moet worden aan de rest van Europa. Sure.

  Tenslotte heb ik (vluchtig weliswaar) niets gelezen over afschaffen van onzin bureaucratie als provincies (kijk ff hoe klein Nederland eigenlijk is, waterschappen en de hele quanga industrie. Het kost allemaal geld en het draagt helemaal niets bij.

  Succes!

  • Martin

   De bovenstaande reacties gaan allen over details. Een enkele laat horen dat het allemaal heel neoliberaal overkomt. Maar niet helemaal, en dat is mijn probleem.

   Je hebt 3 politieke systemen. 1 Communisme, 2 Angelsaksisch model (CDA VVD PVV SGP CU) 3 Rijnland model (PvdD + SP). De rest zwabbert ergens tussenin.

   Communisme: de staat bepaalt alles, niemand mag bezit hebben zoals land, huis, winkel of fabriek. Angelsaksisch model: de staat regelt politie en leger, en voor de rest bekijk je het maar. Je bent dus aangewezen op wat bedrijven voor producten en diensten aanbieden, en hun prijzen, met alle gevolgen van dien. Rijnlandmodel: koelkasten, fietsen en pakjes boter worden door bedrijven gemaakt, maar de staat zorgt voor sociale huurwoningen, medische zorg, onderwijs, openbaar vervoer, energie voorziening, en nog enkele zaken die je niet aan bedrijven kunt overlaten. Het Rijnland model houdt dus het MIDDEN tussen communisme en Angelsaksisch model. Welk van de 3 iemand het beste vindt, is zijn eigen keuze. Maar dan moet je wel eerst weten hoe ze werken. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat het Rijnland model de meeste rust en stabiliteit oplevert.

   Meer weten? Zet de volgende URL in de url-balk, NIET in Google.
   http://www.stopkapitalisme.asx.nl

  • Gniffel

   En wat dacht je van de hidden-tax die die via de verhoogte hypotheekrentes, door de burger aan de bank en vervolgens aan de overheid betaald worden? De ING betaald op die wijze haar staatssteun terug. De overheid verbied lage hypotheektarieven. Hoewel er geen concurrentie meer is in de hypotheekmarkt, is het de overheid die via de hypotheekinkomsten de steun terug probeert te krijgen. Ik wil hiermee geen cynische overheid schetsen, maar het is wel een hidden-tax

 • Rob

  Kom in actie, niet alleen netjes op congressen, maar ook op straat. Leuk idee: volgend jaar in juni met de hele G500 meedoen aan de WNBR in Amsterdam. Dat ondersteunt punt 7 op het gebied van Duurzaamheid: de boodschap van WNBR is namelijk:

  - Save the planet! – It’s time to put a stop to the indecent exposure of people and the planet to cars and the pollution they create.- Body image/self awareness.
  - Self-sufficiency.
  - Think Globally, Act locally.
  - Less is more.
  - The unabashed vehicle of the revolution.
  - Community-building.
  - Peace of mind.
  Bron: http://wiki.worldnakedbikeride.org

  Moet je voorstellen, in Amsterdam net zo’n feest als in London (1.500 deelnemers): http://www.youtube.com/watch?v=aPlSs_MT7gA Dat zal wel wat media-aandacht genereren :-)

 • Thomas

  Punt vier:
  Starterswoningen zijn per definitie betaalbare woningen. Een woning die niet betaalbaar is voor mensen die net de woningmarkt opkomen, noem je geen starterswoning. Bovendien bestaan tijdelijke huurcontracten allang (met een minimumduur van zes maanden).
  Op de andere punten is ook nog wel wat aan te merken. Lekker oppervlakkig allemaal.
  Dat over de pensioenen snap ik trouwens ook niet helemaal. Wat wordt er bedoeld met “zodat je zelf kunt bepalen hoeveel risico je wilt lopen”? Het is toch zeker de bedoeling dat iedereen gewoon een pensioen heeft? Waar moet je anders van leven … Ik sluit me te dezen aan bij David.

  • Niels

   Starterswoningen zijn dus NIET per definitie betaalbare woningen. Misschien voor 2-verdieners, maar zeker niet voor alleenstaanden! Een premie zou dus voor bepaalde groepen mensen zeker een uitkomst bieden.

   • Robbert

    Genoeg mensen die al 20 jaar in hun eerste koopwoning zitten en wat nu ineens geen starterswoning meer zou zijn bij verkoop. Moet het begrip starterswoning niet gewoon van tafel? Een begrip ontstaan door de constant stijgende huizenprijzen. Er is jaren geprofiteerd en ook dan moeten er mensen hun verlies nemen in mindere tijden. Het roer om en terug naar gezonde huizenprijzen met een maximale stijging van het inflatiepercentage. Het bewijs ligt er namelijk nu ook maar weer dat marktwerking in slechte situaties op de woonmarkt ook wordt tegengehouden.

 • Pingback: Tweede vergelijking tussen G500 en de PVV: wat kosten ouderen? | DeJaap

 • Bas

  Punt 11. Sociale dienstplicht voor jongeren om kennis en ervaring in de maatschappij op te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

 • Marco van der Voorn

  Mooi hoor, meer geld naar onderwijs, maar heeft G500 ook niet eens gedacht aan het efficienter en effectiever besteden van het bestaande onderwijsbudget? Want volgens Beter Onderwijs Nederland (afgekort BON) wordt van het bestaande onderwijsbudget maar 20 procent werkelijk besteed aan onderwijs en onderzoek, en de resterende 80m procent aan bijzaken zoals managers, onderwijsconsultants, topbestuurders, onroerend goed, primaire onderwijsraad etc. Terwijl vroeger (jaren 60 en 70) het onderwijs het met veel minder moest doen maar veel betere prestaties leverde. Dus de conclusie moet zijn, niet meer geld voor onderwijs, maar effectievere/efficientere besteding en zelfs misschien minder geld….

  • André

   Volledig mee eens. Als ik zie wat voor enorm management er rondloopt op de scholengemeenschap van mijn zoon ! Een rector, sectordirecteuren, afdelingsleiders, teamleiders, clusterleiders, consulenten zus en zo en een enorme administratie.
   In de jaren 70 toe ik op school zat, was er een rector, vier conrectoren en een kleine administratie (5 dames). Dat draaide prima en dat met 1.700 leerlingen ! Op MBO’s en HBO’s is het nog veel erger, daar lopen tientallen kaderfiguren rond die een flink deel van het budget opslokken. En dan de modetrent om scholengemeenschappen onder één bestuur te brengen, zonder de onderliggende lagen weg te halen ! Nog meer duurbetaalde managers !
   Hier moet snel de bezem doorheen. Terug naar de oude rector met enkele conrectoren en verder niets. Gezien de talloze figuren die een dikbelegde boterham verdienen in onzinfuncties zie ik daar echter niet veel van terecht komen…..

   • Paul van den Berg

    Jaja, vroeger was alles beter! De oude rector (!) met enkele conrectoren, net zoals bij ons vroeger. En met paard en wagen naar school!

    • Angel

     Vroeger was alles beter ja. Probleem is alleen dat we nu in een nieuwe tijd leven en de jeugd de rekening gepresenteerd krijgt van de mensen die het vroeger zo goed hadden! Maar m.b.t. het standpunt over te veel management in het onderwijs, helemaal mee eens. En dit is trouwens geen probleem dat alleen voor het onderwijs geldt. Ik ben er echter van overtuigd dat netwerkgeneraties y en z hier op termijn een stokje voor gaan steken.

  • Bart

   Hier kan ik het helemaal mee eens zijn.

   Groet Bart

  • Gniffel

   Ik heb jaren als manager in het onderwijs (hbo) gewerkt. Van de ca. 24.000 a 27.000 die een hogeschool ontvangt ging 13.000 naar de opleiding. Dat is niet naar primair onderwijs want het operationeel management en de administratie moest daarvan ook betaald worden. Ik kan uw stelling dus beamen. Wellicht is het tijd voor de politiek om wat doortastender en directiever op te treden. Geef de 80/20 regel af: 80% naar onderwijs.
   Het nadeel is dat de overheid oude constructies altijd laat bestaan, maar ze ook altijd onder druk zet.
   Doe het eens anders: brand het oude bos eens af en laat er nieuwe boompjes groeien. Als beleid zodat dit proces gecontroleerd uitgevoerd kan worden zonder leemtes.

  • Hans Olykan

   Eens!

 • Alwyn

  Het punt over de staatsschuld is veel te simplistisch geformuleerd. Het afbetalen van leningen binnen tien jaar is de verkeerde doelstelling; het uiteindelijke doel zou moeten zijn om te zorgen dat de staatsschuld niet verder oploopt (eventueel gecorrigeerd voor economische groei). Langlopende leningen worden juist expres aangegaan (vaak in een swap-constructie) om het risico op fluctuaties in de rentestand op te vangen. Bovendien, wat is “afbetalen” precies? Herfinanciering van leningen is een continu proces en het is moeilijk te zien waar de ene lening ophoudt en de andere begint, zeker omdat één lening vaak gebruikt wordt om verscheidene posten te financieren. Het ene gat wordt gevuld met het andere. Dan is het gat weliswaar gevuld, maar we schieten er niets mee op. Het is een beetje naïef om als doelstelling te hebben dat de gaten snel gevuld moeten worden. Dat zal ook niet zijn wat jullie daadwerkelijk in gedachten hebben, dus formuleer het dan ook anders. Willen jullie strikte naleving van de Maastricht-criteria? Ook met een structureel begrotingstekort van 3% zal de staatsschuld in een generatie verdubbelen. Als je de staatsschuld zo min mogelijk wilt doorgeven, dan zul je het hele begrotingstekort moeten wegpoetsen. Iets meer visie graag op dit onderwerp!

  • Bas288

   de baby boomers hebben hun kinderen een schuldendwangbuis achtergelaten. zichzelf allerlei zorg en pensioenrechten toegekend zonder ervoor te betalen. inflatie van deze schulden is de enige manier om te overleven en ook de meest rechtvaardige. mensen die niet investeren maar hun geld vastrentend aanhouden, betalen dan de rekening.

   mijn voorstel=> eurobonds creëren en 40% van alle Europese staatschuld door de ECB laten opkopen. Vervolgens live op tv aflossen: een groot feest en 40% van alle staatspapier in het vuur. Wat zou S&P met de rating doen :P

   ECB neemt boekhoudkundig verlies van de kosten van de creatie van het geld (wat kost het doen van een paar elektronische transacties tegenwoordig?)

   Als er teveel inflatie door ontstaat: goed nieuws: we hebben de afgelopen 20 jaar geleerd hoe we dat kunnen bestrijden.

 • http://twitter.com/simondewaal1980 Simon de Waal

  Bah wat een egocentrisch progrmma. Blijkbaar telt alleen jong, gezond en succesvol. Het feit dat iedereen moet sparen voor de zorg op zijn/haar oude dag is ondoenlijk voor mensen met een laag inkomen en een levenslange zorgvrag hebben vallen buiten schot. Goed dat de PvdA hier geen zin in had en de SP leent zich godzijdank ook niet voor deze neo-liberale prietpraat.

 • http://twitter.com/orthelius robin ketelaars

  jullie tienpuntenplan is in 1 woord samen te vatten: basisinkomen, maar daar lees ik alleen wat over op basisinkomen.nl

 • Leon

  Huh? Leuk hoor, deze jong-liberale standpuntjes, maar waarom in de vorm van een actiegroep? Ik zou als G500-figuur me liever bij de JOVD of D66-jongeren aansluiten of zo. Waarom is G500 een pressiegroep voor alle politieke partijen terwijl G500 zo’n duidelijke kleur heeft?

 • Folkert

  Sociale zekerheid voor zzp’ers; en hoe wou je fraude tegengaan? Wie bepaalt wanneer een zzp’er recht heeft op een werkloosheidsuitkering? Als de zaken even wat minder gaan direct een uitkering? Pas na zijn faillissement? En wordt het dan een recht of een plicht om premies af te dragen?

  • Theo

   Hoe WOU? Meen je dat serieus?

 • Harm Rozie

  Ideeen zijn mooi, instrumenten om ze uit te voeren beter:
  zie onder andere: http://www.academi-io.nl , http://www.arbeidsplein.nl

 • dennis

  Punt 8.

  Stop de aardgasbaten in een Nationaal Investeringsfonds.
  Dat wordt al gedaan. Er wordt een groot gedeelte in het Fonds Economische Structuurversterking gestopt. Daar worden dan belachelijke projecten van gefinancierd zoals de Betuwelijn, Spoorlijn Groningen-Heereveen, het Forum in Groningen.

  Een nationaal investeringsfonds is niet de weg. Wat beter zou zijn is een nationaal spaarfonds. Dan hebben wij tegen 2050 een fonds van circa 200 miljard euro waarvan je nog decennia een gedeelte van de rente kan gebruiken om extra financieringen te doen.

 • sorcees

  Over pensioen, laat de absolute leeftijd voor AOW los, zorg ervoor dat ouderen ook nog zinvol kunnen werken, ook na hun 65, 67, 68ste. Geef meer keuzes voor pensioenen maar laat het wel collectief blijven, doe de pensioenbreuk de wereld uit, kom met een minimum pensioen, ook voor ZZP’ers, daarboven een keuze/stappenplan.

  Over zorg, niemand weet wanneer de laatste 5 jaar zijn aangebroken, combineer vermogen, zorg, pensioen en onroerend goed tot een persoonlijk totaalpakket naar behoefte van de persoon.

  Staatsschuld, dat moet naar een overschot om de demagogische effecten te kunnen compenseren, d.m.v. een strategisch langjarig plan (onafhankelijk van politische 4 jarige golfbewegingen), en dat zou ook kunnen betekenen dat we de 3% niet zo snel halen als brussel dat wil, maar aan de andere kant dus wel gegarandeerd verder gaat.

 • Robert

  Nederland heeft behoefte aan visie, aan een perspectief, zeker in het huidige gepolariseerde landschap. Ik denk dat Nederland zich een doel zou moeten stellen zoals “in 2028 is Nederland de meest duurzame economie ter wereld” en niet alleen op het gebied van milieu maar ook op alle andere gebieden (ook bijv. hoe bedrijven/banken werken). Dit is in mijn ogen niet alleen heel goed voor de wereld en is een goede manier om als klein land een leidende rol te kunnen spelen, maar kan ook onze economie een enorme impuls geven. Het ontwikkelen van technologien/manieren van werken/etc die bijdragen aan het bereiken van dit doel kan een geweldig exportproduct worden.

  • Angel

   Precies. Nederland moet bestuurt worden alsof het een commercieel bedrijf is. Dat geleuter over politieke kleuren, links en rechts is zo uit de tijd! Daar zit de nieuwe generatie helemaal niet meer op te wachten. Ik ben blij dat G500 daar nu de eerste stappen voor neemt.

 • Lodewijk

  Knappe, dapere insteek om de politiek weer positief onder de aandacht te brnegn van hen die nog 60 jaar mogen gaan stemmen! Niet hakken tegen heilige huisjes maar intergraal en met een frisse aanpak door vele thema’s waar niemand het met alles eens kan zijn. De durf om breed in te zetten spreekt me aan. Ik stem al 25 jaar, voel me liberaal met een sociaal hart, maar kan me dus niet meer vinden in de oude opvattingen die ik heb meegekregen van huis-uit en nog minder in de mannetjesmakerij van vandaag. De retoriek van het het inspelen op de emotie van de waan van de dag keert me af van de populisten. Deze groep jonge mensen die nu nog aan de zijlijn staan, maar niet als beste schippers aan de wal verdienen een kans. Eerst door ons door de partijen heen ons te laten horen en dan de kans om in te stappen en de politiek te vormen die past binnen een moderne democratie als onderdeel van een europese omgeving die weer een gezondedeel is van een wereldeconomie.
  Ik sta 12 september graag op met het sms-bericht. Mensen succes!

 • Geert Sturm

  1. Pensioen kan men zelf opbouwen, laat het een persoonlijke keuze zijn. Zo loopt men ook geen risico dat er verkeerd belegd wordt. Beleggen door en voor overheidsinstanties zou verboden moeten worden. Gokken doe je in de speelhal met je eigen geld. De overheid kan gewoon normaal en zeker sparen bij de banken.
  2. De premie ziektenkostenverzekering zou het geheel al moeten dekken. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  3. Studiefinanciering verlengen naar 45ste levensjaar.
  4. Windmolens en zonnepanelen introduceren bij de woningbouwverenigingen. Met een hometrainer kan je ook energie opwekken…
  5. ZZP is geweldig.
  6. Zolang er werk is kan er gewerkt worden.
  7. Je kan huren of kopen. Als je koopt moet je kunnen kopen. Hypotheekrenteaftrek afschaffen.
  8. We mogen de noorderburen op alle gebieden kopieren.
  9. De staatschuld is + 400 Mld. Dat zijn echt veel nulletjes. De oplossing is: Mondiaal resetten.
  10. Uitgangspunt: Spreiding van welvaart & welzijn …

  • ErikS

   1 Tijd dat de overheid zekerheden gaat bieden m.b.t. pensioen. In gemiddeld 40 jaar werken, mag er verwacht worden dat je na 40 jaar ook zeker bent van je geld. Niet spelen met het geld van je oude dag dus.
   2 Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar het moet zeker in verhouding blijven. De welvarende burger dient geen melkkoe te worden om de minder welvarende burger te veredelen.
   3 Studiefinanciering in het kort: Kennis is macht, niet investeren in kennis is dus je eigen ondergang. Studeren dient voor IEDEREEN toegankelijk te zijn. Overheid verdient totale bijdrage aan studie van een HBO’er na ca 14 belastingmaanden van een startende HBO’er terug. De overige 38,2 jaar is dus je rendement. (individueel gezien, niet op economische schaal…dit is nog groter!)
   4 Waarom groene energie uitstellen als het de toekomst wordt. Ook graag minder tegenstrijdigheid! Willen we hard rijden en meer verbruiken omdat tijd=geld, óf blijven we groen wél subsidiëren en worden we koploper. Vooral op lange termijn is de koers die je uitzet belangrijk en bepalend voor je marktpositie.
   5 thumbs up voor zzp!
   6 Natuurlijk geen kunstmatig werk om maar te werken. Werkeloos zijn wacht niemand op, maar uitkeringen worden betaald door de werkende en zijn ooit primair bedoeld om primaire behoefte te voorzien. Luxe zijn secundair, een nieuwe fiets, auto of verbouwing van je buurmans geld komt bij mij niet door de beugel. Uiteraard wel meer ondersteuning om ook echt aan het werk te komen.
   7 Kopen moet toegankelijker worden, maar wel verantwoord blijven. Strenge regels van banken moeten gehandhaafd blijven, je kunt niet “onder je stand” leven, alleen wel “onder je wil”. Hou het verwachtingspatroon realistisch.

   8 Gras is altijd groener bij de buren, echter zijn de verhoudingen totaal anders (werkende, werkeloze, BNP en niet te vergeten aantal inwoners per 1000m2)
   9 Mondiaal resetten is geen optie, lenen is lenen. En geld lenen kost geld. Tijd dat we onze uitgaven in de hand leren houden, niet meer uitgeven dan je hebt! En daarbij hoort dus ook af en toe dat een groep harder wordt geraakt dan een ander, maar geld van de werkende is niet om iedereen te plezieren.
   10 Spreiding van welvaar en welzijn is goed, samen kunnen we meer!

 • jos

  Wat voor stomme simplistische prietpraat wordt er over de staatsschuld gedebiteerd. Hebben jullie nu geen enkele economiestudent die een behoorlijke beschouwing kan leveren over de staatsschuld. Jullie moesten jullie schamen. Een eerstejaarsstudent zou zich schamen. Mischien ook niet, maar dan is hij aanhanger van de Chicago school of economics. Deze economische filosofie is de voorloper van het schunnige neo liberalisme van Mark Rutte en de Jager. Jullie maken jullie daarmee loopjongen van de VVD en de Jager en D66

 • Aleister

  Nou weg met G500, Leuk dat je de hypotheekrente aftrek wil beperken,
  maar voor diegene die al een hypotheek hebben is een afspraak aangegaan.
  Het is uiterst DOM van een overheid om zomaar op je afspraken en
  verantwoordelijkheden terug te komen. Dan ben je namelijk een een
  onbetrouwbare partner. Kijk als je de mogelijkheid bied om, als je dit
  per se in wil voeren, kosteloos van je huis af te komen, zelfs als je
  met verlies moet verkopen vind ik dat prima En de kostenkoper, die moet
  je dan ook terugstorten. ZO niet dan ben maak je van het collectief dat
  overheid niets meer dan leugenaars en dieven.

  En dan spreiding
  van welvaart? Probeer dan het gehele huidige economische paradigma te
  veranderen ipv een halfbakken oplossing. Dit is nou eenmaal
  marktwerking, vrije economie en kapitalisme

 • Gniffel

  Mooie lijst met al veel doorbraken. Ik denk dat g500 paradigma’s wil doorbreken. Ik wil een paar zaken noemen: het schijnt zo te zijn dat er op elke dakloze 400m2 leegstaande kantoorruimte beschikbaar is. Ook hoor ik van bewindvoerders dat de allerarmsten bezwijken onder de complexiteit van regelgeving. Ergo: de paradigmawissel zit in barmhartigheid. Minder oplossen vanuit de bestaande structuren, maar meer vanuit de mens.
  Een andere suggestie: De financiele markten hebben nog steeds te veel macht. Ook nu tijdens de verkiezingsdebatten is het een vrijwel onaangeroerd onderwerp. De machtsbalans herstellen is een absolute topprioriteit indien je als g500 toekomstgericht bent. Zet daar eens jullie creativiteit op.
  Een laatste punt: Nederland is moe, rusteloos, geirriteerd, nog steeds te volgegeten. Het mist perspectief en levenslust. Wie af en toe in een ander land komt ziet het meteen: China bruist nog, Frankrijk is rijk maar heel moe. Nederland heeft een verhaal nodig, Een reeel project waar we in kunnen investeren en onze tanden in kunnen zetten.
  Het gaat niet om herverdelen en het slimmer aanpakken. Niet primair althans. Zoek naar De paradigmawissel.

 • Oscar de Tweede

  Zonder een cent meer uit te geven aan onderwijs kan er een enorme slag gemaakt worden. Met ruim 40 jaar onderwijservaring in de rugzak zeg ik : de ouders dienen hun kinderen met strikte instructies over gedrag en inzet naar school te sturen. Echter, heel veel ouders vinden hun kinderen geweldig als ze opkomen voor hun “belang” (lees : gezeur). De verveling, het aantal keren dat kinderen gapen, het chagrijn, de decadentie, jakkie!!
  Je ziet bij veel kinderen wel de juiste leerhouding. Die redden het wel, maar ook zij zouden beter af zijn als hun medeleerlingen niet alle aandacht naar zich toetrekken.
  Dus : Bijsterveld had wel degelijk een punt te pakken!

 • Geert Sturm

  9. De staatsschuld:
  is een bedrag boven de 400 miljard. Als iedere nederlander 1 euro per maand meebetaald aan aflossing van de staatsschuld is dat een kleine 200 miljoen per jaar. Na 2000 jaar is de afbetaling van de staatschuld in zicht. Het is niet meer realistisch te noemen. Als men 1 miljard per jaar kan afbetalen duurt het nog ruim 400 jaar. Dit is ook niet realistisch te noemen. Je wilt in je mensenleven niet geconfronteerd worden met een dergelijke schuld. Als je nu 25 jaar jong bent dan wil je dat de staatschuld tegen je 65ste is afbetaald. Zodat je zorgeloos en rustig kan genieten van je nederlandse pensioen. Dan zal er minstens 10 miljard per jaar moeten worden afbetaald.

  Een “begrotingstekort” toelaten is niet serieus. We leven in een tijd waar schulden niet meer zo belangrijk zijn. Ach, en och, wat maakt het uit, we zijn al zover in de min er kan nog wel een beetje bij, zolang men de hypotheek en de nieuwe auto kan betalen maakt het allemaal niet zoveel uit. De enige die er echt onder lijdt is de wereld.

  Het is mogelijk om mondiaal te resetten. Je vraagt aan alle landen met staatschuld: wilt u er vanaf ? Alle landen zeggen ja.Ja maar, de pensioengelden, en … ? JAMMER maar helaas. Zij die gespeeld hebben met het geld van een ander zullen voor de rechter gedaagd worden en veroordeeld worden tot de maximum financiele straf en opgeven van eigendommen tbv de slachtoffers. Met celstraf schiet men in dit geval niet veel op aangezien de daders geen direkt gevaar zijn voor de samenleving afgezien van het onkundig zijn in financien en daarom zal men de daders levenslang onder bewindvoering moeten zetten.

  Als er geen staatschuld zou zijn, dan zou men met de winsten buurlanden en ontwikkelingslanden serieus kunnen helpen. De wereld zou een mooi groen duurzaam paradijs kunnen worden waarin alle landen in harmonie met elkaar leven. Geen honger meer en maximale mondiale produktie.

  Staatsschulden werken terrorisme in de hand. Een beveiliging die onderbezet is door gebrek aan (financiele) middelen creert gaten. Staatsschulden leiden tot armoede, frustratie, en talloze negatieve varianten. Mondiaal resetten betekend vrede en vooruitgang. Elkaar helpen waar het nodig is. Oftewel een nieuw begin.

  Kijk hier eens: http://www.sdnl.nl/kwijtschelden.htm

  • Geert Sturm

   correctie: ivm de rente, laten we zeggen 3% op jaarbasis, is pakweg een 12 miljard per jaar, is aflossen echt niet meer mogelijk !

 • Andres Opmerker

  De jeugd ( onze kinderen en kleinkinderen) is bezorgd over de toekomst! Athans dat wordt nu beweert door de 20 tot 40 jarigen.
  Hoeveel uren werkt u per maand. De ouderen (babyboomers) werkten in het verleden minimaal 48 uur per week, later 45 uur en uiteindelijk werd dat 40 uur per week. Vakanties waren slechts 2 weken (als je geluk had) Daarbij komt nog dat men vaak op 15 jarige leeftijd ging werken. (AOV was gebaseerd op 50 jaar werken 15-65jr. Vanaf 1956 werd premie AOV afgedragen.
  Bij bedrijven, dat waren er niet zoveel, werd tevens een pensioenbijdrage afgedragen.
  Waar is al dat geld gebleven als men nu stelt dat er grote tekorten zijn. Moeten de pensioenfondsen eens aangepakt worden? Hoeveel geld van de pensioenbetalers komt ten goede aan de gepensioneerden. Wordt er een groot gedeelte besteed aan te hoge salarissen, te mooie kantoren cq gebouwen?
  Onze ouders, ja die van de babyboomers, hebben in de meeste gevallen niet voor de toekomst van hun kinderen hoeven te zorgen. Dat moest je zelf doen! En dat werd ook gedaan door hard werken!
  De jeugd waar nu zoveel zorg over is zal zelf eens harder moeten gaan werken. Minder feesten, de school sneller afmaken en desnoods in de avonduren extra studeren.
  De politiek probeert over de ruggen van kinderen en kleinkinderen e.e.a. te verbloemen. Ook de jeugd zal een steentje moeten bijdragen.
  Wij hadden geen gratis o.v.kaart, geen studiebijdrage enz.enz. We bleven thuis wonen. Ja, ik weet wat u denkt! Nee, vroeger was het niet beter maar men had wel meer verantwoordelijkheid.
  Bovenstaand is te overdenken waard!
  Opmerker

  • Hans Olykan

   Eens met Opmerker. Het G500 initiatief juich ik toe. Het concept-programma is echter gespeend van creatief denken en realiteitszin en heeft grotendeels betrekking op de als ambtenaar opgeleide 22-jarige oprichter. Eerder werd het programma prietpraat genoemd en dat geldt voor veel van de G500 standpunten. Het zal de oprichters niet aanstaan maar als we onze welvaart willen behouden zullen we weer meer of harder moeten gaan werken, allemaal, ook een zo groot mogelijke deel van de 800K arbeidsongeschikten en 500K werkelozen. Dat kan alleen als de belastingdruk fiks naar beneden gaat en overheid en gemeenten kleiner en goedkoper worden. Daarnaast zullen we meer zelf moeten doen en minder uitbesteden naar lage lonen-landen. Op de invoer van de producten die we invoeren zullen we daartoe, net als de Chinese staat dat doet, hoge belastingen moeten heffen.

  • Anny

   He-le-maal mee eens. Ik ben een kind van baby-boomers maar ik zie hoe hard mijn ouders altijd hebben gewerkt, hoe ze altijd bezig zijn geweest om te zorgen dat wij konden studeren. En inderdaad, twee weken vakantie. En inderdaad: zaterdag naar school, pas later verdween dat, nog later was de woensdagmiddag vrij etc.

   Alle welvaart waar wij van profiteren is opgebouwd door de generatie die straks met pensioen gaat. En verdiend!
   Het bevalt mij niet als men over ‘solidariteit’ met de jongere generatie praat en daarmee bedoeld: die oudjes hebben het veel te goed gehad, laat iets voor ons over. Voorlopig moeten wij het eerst nog maar eens waar zien te maken.

 • gijsbrecht

  kanker veel letters

 • Bas

  Scholen moeten inderdaad meer investeren in kwaliteit. Laat docenten doen wat ze zo goed kunnen: lesgeven. En geef ze daar ook tijd voor. Stop de concurrentie tussen scholen in het VO op het gebied van sport, kunst en cultuur. Leerlingen moeten absoluut kennismaken met sport, kunst en cultuur op het VO maar laat ze hun hobby verder buiten school beoefenen. Er gaat veel geld verloren omdat scholen tegen elkaar moeten opboksen om leerlingen te trekken (theaterschool, laptopschool etc.). De ene school maakt het nog mooier dan de ander. Het geld voor deze activiteiten wordt vaak bij de docenten weggehaald.

 • PieterA

  En cultuur….?

 • Isabelle

  Om echte veranderingen te kunnen realiseren moet mensen (politici, burgers, burgers betrokken bij politiek ;-) ) out-of-the-box leren en durven denken. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld: door de economische crisis zal het aantal werkelozen de komende tijd toenemen.Werkelozen kosten de staat geld. Tegelijkertijd willen we dat de zorg van goede kwaliteit blijft en moeten we onze staatsschuld afbetalen. Oplossing onmogelijk? Denk creatief! Waarom geven we onvrijwillig werkelozen niet meer de kans om zich vrijwillig in te zetten? Bijvoorbeeld bij de ondersteuning van het personeel in de zorg, of het bewaken van de veiligheid op straat. Mensen doen iets voor hun WW-uitkering en voelen zich nuttig. Verder leidt te veel vrije tijd en gebrek aan perspectief maar tot criminaliteit en andere negatieve symptomen.

 • _Ronald

  Beetje naieve standpunten met name over de zorg. Wat G500 zegt is dat de zorg inkomensafhankelijk moet worden, aangezien de zorgverzekering verplicht is, staat dit gelijk aan het verhogen van de inkomstenbelasting. Met een hoogste schijf van nu 52% (straks 60?) betekend dit dat de marginale belasting met alle inkomensafhankelijkheden (bij gemeenten, kinderopvang, kinderbijslag? etc) zo hoog is dat werken onvoldoende loont en het verdienmodel aantast.
  Ook vermogen meetellen bij zorgkosten, is volstrekt oneerlijk. Je krijgt de situatie dat je buurman niet spaart wel altijd winstersport en in een nieuwe auto rijdt terwijl jij prudent spaart voor je oude dag. En dan blijkt dat je dat voor de buurman hebt gedaan. Maatschappelijk gezien vragen we jongeren om en solidair te zijn met de ouderen van nu die te weinig voor zorg en pensioen hebben gespaard en we vragen jongeren om extra te sparen voor hun EIGEN toekomstige zorg en pensioen, en wat je nu zegt is dat als je dat laatste niet doet, dat anderen dat maar extra moeten ophoesten voor je. Maw sparen is dom.

 • potato

  PANNENKOEK!!!

 • potato

  NOG MEER PANNENKOEK

 • potato

  ULTRA PANNENKOEK

 • potato

  geertje is een klootviool

 • Dexter

  Het plan om met velen lid te worden van diverse politieke partijen om vervolgens de idealen (10 puntenplan) van G500 tijdens stemmingen ledenvergaderingen te beïnvloeden vind ik een oneerlijke manier van politiek bedrijven en misbruik maken van onze democratie. De belangstelling en promotie die G500 vooral bij DWDD genoot doet mij vermoeden dat het hier, ook al gezien de overeenkomst tussen het G500 10 puntenplan en het PvdA verkiezingsprogramma, een PvdA jongerenclub betreft die op een zeer laakbare manier greep probeert te krijgen op de politieke besluitvorming. Jongeren, laat je niet manipuleren door G500 zolang niet bewezen is dat de 10 punten echt bepaald worden door jullie eerlijk geregistreerde wensen.

 • Pim

  Jullie zijn echt niet sociaal. Zoek eens het woord samenleving op in het woordenboek. Maar goed, als het moet richt ik de 16.000.000 club op die het niet eens zullen zijn met jullie visie. Groet, Pim

 • http://www.facebook.com/pip.bek Pip Bek

  Minder bemoeienis van de overheid, minder belasting betalen want eigen huizen bezitten is hier niet mogelijk mits je weer
  in een uitzuigsysteem stapt. In zuidelijke landen van Europa of USA regelt men veel meer zelf. Hebben mensen eigen huizen.
  Geen verzekeringen, geen tandarts maar eerst: eigen huis op geboortegrond en dat goed onderhouden. Geven mensen elkaar kosteloos mantelzorg. Zorgt familie voor elkaar. Veel ‘baantjes’ kunnen dan verdwijnen. Hoge belastingen isoleert mensen in hun 40 jarige wedloop om ‘iets’ te bezitten. Babyboomers hebben aan de overheid 40 jaar belasting betaald Bas 288! Banken uitsluitend dienstverlenend laten functioneren zodat het leningenstelsel/schuld wordt afgebouwd maar Inderdaad Alwyn, is beter alle schulden te schrappen. Massaal wegpoetsen.. Suggesties, wie voert ze uit?

 • l.gering

  wat een egoistisch geblaaskaak

 • Arold

  Waarom niet een drastische vereenvoudiging als een basisinkomen voor iedereen, om van een enorme overhead af te zijn en heel veel discussies over wie wat wanneer krijgt. Zou het op zijn minst niet interessant zijn te onderzoeken wat de overhead voor het verstrekken van uitkeringen kost in verhouding tot het uitgekeerde.

 • Bert Groeneveld

  Dus ouderen die nu 80 zijn, hun leven hard gewerkt hebben, gespaard hebben en zuinig leefden mogen nu onevenredig veel geld afdragen ? Meer dan 40 jaar btw betaald over alles. Vermogensbelasting betaald, ieder jaar weer belasting betalen over je gespaarde geld. Als je geld aan je kinderen geeft moet je ook daar weer over betalen! G500 praat over solidariteit, maar wij draaien op voor jullie schulden ! Misschien toch maar naar systeem waarbij een ieder zelf spaart voor zijn/haar pensioen. Lijkt me eerlijk en voorkomt dit soort oneerlijkheid zoals voorgesteld door G500

 • Harry Kuiper

  Beste jongelui,

  Ambitieus 10 punten plan, maar helaas gaan dit soort uitstekende zaken het niet halen.
  Jullie staan buiten de politiek.
  De politiek is verziekt maar politici regeren wel ons land en Europa.
  Potverteren , schulden maken, en al die grijze dames en heren hebben maar 1 agenda punt :
  De volgende verkiezingen halen en wie mag op het pluche en krijgt de mooie baantjes.

  Kom in opstand!

  Accepteer niet langer dat wij worden bedolven onder schulden van de oude garde, die jullie kunnen terug betalen aan je eigen pensioenfonds. Lees ook het laatste bericht van CPB, vorig jaar €33 miljard tekort en de staatsschulden per eind 2012 naar € 428 miljard. Er is geen enkel uitzicht dat dit wordt gestopt.
  Er nagenoeg niets wordt geïnvesteerd in de toekomst alleen maar in oude traditionele economie, zie laatste EU begroting.

  Neem een voorbeeld qua actie voeren aan Beppe Grillo , maar leer wel van zijn fouten .
  Zorg dat jullei jongelui in de kamer komen en via BPR de zaken opschonen en investeren in onze toekomst .

 • Bert Kerkhof

  Na jarenlange trouwe dienst, beslist een kantonrechter over ontslag en stelt daarbij tegelijk ontslagvergoeding vast. Aan ontslag van flexwerkers komt géen kantonrechter te pas. Hoewel de sociale kosten voor flexwerkers hoog zijn, is tijdelijk werk noodzakelijke smeerolie ten behoeve van opgaande lijn in economie. Beperken van tijdelijk werk helpt economie niét, maar vergoeden van onkosten van beëindigen van flexwerk helpt wél het aanvaardbaar maken en houden voor de vele mensen die voor deze werksoort kiezen.

  Iedereen mag nu drie tijdelijke banen doen binnen drie jaren. Het sociaal plan van Asscher waarover vandaag wordt gepraat in de Tweedekamer verlaagt de periode tot twee jaren, dat geeft niet de gevraagde verbetering van arbeidsvoorwaarden. Wél een verbetering voor flexwerkers kan zijn een ‘transitie vergoeding’ bij ontslag. Voor nieuw werk wordt dikwijls verhuisd en dat brengt kosten met zich mee. Met de transitievergoeding kan zo nodig studie voor de nieuwe baan worden bekostigd. Transitie-vergoeding maakt overstappen naar een nieuwe werkkring makkelijker.

  Hoogleraar Paul de Beer (UvA) stelt voor dat niet een kantonrechter maar UWV toeziet op uitbetalen van de transitievergoeding. Dat is een goed idee. De hoogte van transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het loon. Een sociaal akkoord is nodig dat tegelijk de economie stimuleert, het uitzicht daarop ontbreekt nu. Regelen van transitievergoedingen voor mensen met een tijdelijk contract helpt wél. Zo’n sociaal akkoord is nodig. Het zou goed zijn als de sociale partners dit oppakken.

  Kandidaat lid Sociaal Economische Raad
  Bert Kerkhof

 • Thomas

  Waarom betalen we de staatsschuld niet af met een deel van de pensioenen die zijn opgebouwd?
  Toen de babyboom generatie vanaf 1965 de touwtjes in handen kreeg stond de teller op 21 miljard euro. Nu ze klaar zijn met het leveren van hun bijdrage, is deze schuld maar liefst 20 keer zo hoog en staan we nu met z’n allen 430 miljard in de min.
  Hierdoor hangt het economisch beleid van de regering vooral af van de rente die ze aan obligatiehouders moeten betalen. Met andere woorden, de beurs bepaalt nu het economisch beleid en niet de regering.
  De pensioenfondsen hebben gezamelijk 870 miljard euro in kas. Als we alles wat uit betaald moet worden simpelweg halveren, draaien de mensen die verantwoordelijk zijn voor de torenhoge schuld voor de kosten op en kan de nieuwe generatie met een schone lei beginnen.