G500.nl | Vóór de toekomst!
G500.nl

VVD Congres stemt in met motie G500 deelnemers tegen sociaal akkoord in

Tijdens het voorjaarscongres van de VVD gister 25 mei 2013, hebben enkele G500 deelnemers een motie ingediend over de tijdelijke arbeidscontracten. In het sociaal akkoord is afgesproken om de huidige regeling aan te passen. In de huidige regeling is het toegestaan maximaal 3 contracten aan te bieden in 3 jaar tijd, met een pauze van 3 maanden voordat weer een nieuw (tijdelijk) contract mag worden aangeboden. In het sociaal akkoord is afgesproken dat dit veranderd zou moeten worden in 3 contracten in slechts 2 jaar, met een pauze van 6 maanden. Omdat wij bang zijn dat deze verandering zal leiden tot frictiewerkeloosheid, onzekerheid en verlies van talent en ervaring, hebben wij een motie ingediend om dit niet te doen. De motie is met bijna 70% van de stemmen aangenomen door het congres. Samenvatting van de motie:

“In het sociaal akkoord stelt men voor het aantal jaren dat werkgevers en werknemers een tijdelijke arbeidsrelatie aan mogen gaan te verlagen. Men mag in de toekomst slechts 3 contracten in 2 jaar met 6 maanden pauze (3x2x6) aan een werknemer geven. Dit verkort de termijn met een jaar, terwijl de kans op een vaste baan niet toeneemt. De maatregel zal leiden tot frictiewerkloosheid, onzekerheid en verlies van talent en ervaring. Bij de uitwerking van het sociaal akkoord zal de VVD zich richten op een verbetering van de huidige 3x3x3-regeling in plaats van een verslechtering zoals de voorgestelde nieuwe 3x2x6-regeling.”

 

Successen G500 bij CDA, PvdA & VVD

Benieuwd welke successen we met G500 geboekt hebben met met de partijcongressen tijdens de afgelopen verkiezingen? Lees ons blog hierover!

 

Oproep Tweede Kamer: Geen steun aan sociaal akkoord

Op 17 april hebben we een oproep gedaan aan alle leden van de Tweede Kamer om geen steun te verlenen aan sociaal akkoord, waarover die dag gestemd werd. Lees hier onze oproep.

 

Lancering G500 2.0 begin 2013

Graag willen we je iets moois vertellen. Een nieuwe tijd breekt aan voor G500. Vandaag is in Amsterdam de G500 2.0 gelanceerd. Graag vertellen we jou daar meer over. Lees hier verder.

 

G500 is een groep van inmiddels meer dan 1000 jonge Nederlanders die vinden dat het tijd is om de politiek te verjongen en noodzakelijke hervormingen door te voeren. Voor de toekomst!